Raport: Wsparcie działalności B+R+I w Polsce

analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców przeprowadzonych w latach 2015-2016

Z raportu dowiesz się m.in.:

 • Które branże są najskuteczniejsze w pozyskiwaniu wsparcia na innowacje?
 • Co wpływa na sukces innowacji?
 • Jak poruszać się w gąszczu działań i podziałań PO IR?
 • Jak wygląda stan wykorzystania środków UE w tej perspektywie?

Największy sukces odnotowały firmy składające projekty w ramach programów sektorowych (Innomoto, Gameinn, itp.) … Wśród najaktywniejszych branż znalazły się: maszynowa, life science, motoryzacyjna, chemiczna i budowlana …”

Raport Crido Taxand: Wsparcie działalności B+R+I w Polsce

Najaktywniejsze branże w pozyskiwaniu

dofinansowania na innowacyjne projekty:
null

Maszynowa

Poddziałanie 1.1.1 POIR

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka - duże firmy)

null

Life Science

Poddziałanie 1.1.1 POIR

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka - MŚP)

null

Maszynowa

Działanie 1.1.2

Prace B+R związane z wykorzystaniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej

null

Motoryzacyjna

Działanie 1.2

Sektorowe programy B+R

null

Life Science

Poddziałanie 4.1.4

Projekty aplikacyjne

null

Chemiczna

Podziałanie 3.2.1

Badania na Rynek

null

Budowlana

Poddziałanie 3.2.2

Kredyt na innowacje technologiczne

null

Inne / Maszynowa

Działanie 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Chcesz poznać sytuację w swojej branży?

Sprawdź interaktywne wykresy!

Średni poziom wnioskowanego i otrzymanego
dofinansowania według branż (mln PLN)

 • Średni poziom wnioskowanego dofinansowania (mln PLN)
 • Średni poziom otrzymanego dofinansowania (mln PLN)

Wskaźniki sukcesu
według branż (%)

 • Wskaźnik sukcesu (%)

Branże według liczby złożonych
i dofinansowanych wniosków

 • Liczba złożonych wniosków
 • Liczba dofinansowanych wniosków

Średni poziom wnioskowanego i otrzymanego
dofinansowania według branż (mln PLN)

 • Średni poziom wnioskowanego dofinansowania (mln PLN)
 • Średni poziom otrzymanego dofinansowania (mln PLN)

Wskaźniki sukcesu
według branż (%)

 • Wskaźnik sukcesu (%)

Branże według liczby złożonych
i dofinansowanych wniosków

 • Liczba złożonych wniosków
 • Liczba dofinansowanych wniosków

Średni poziom wnioskowanego i otrzymanego
dofinansowania według branż (mln PLN)

 • Średni poziom wnioskowanego dofinansowania (mln PLN)
 • Średni poziom otrzymanego dofinansowania (mln PLN)

Wskaźniki sukcesu
według branż (%)

 • Wskaźnik sukcesu (%)

Branże według liczby złożonych
i dofinansowanych wniosków

 • Liczba złożonych wniosków
 • Liczba dofinansowanych wniosków

Średni poziom wnioskowanego i otrzymanego
dofinansowania według branż (mln PLN)

 • Średni poziom wnioskowanego dofinansowania (mln PLN)
 • Średni poziom otrzymanego dofinansowania (mln PLN)

Wskaźniki sukcesu
według branż (%)

 • Wskaźnik sukcesu (%)

Branże według liczby złożonych
i dofinansowanych wniosków

 • Liczba złożonych wniosków
 • Liczba dofinansowanych wniosków

Średni poziom wnioskowanego i otrzymanego
dofinansowania według branż (mln PLN)

 • Średni poziom wnioskowanego dofinansowania (mln PLN)
 • Średni poziom otrzymanego dofinansowania (mln PLN)

Wskaźniki sukcesu
według branż (%)

 • Wskaźnik sukcesu (%)

Branże według liczby złożonych
i dofinansowanych wniosków

 • Liczba złożonych wniosków
 • Liczba dofinansowanych wniosków

Zobacz infografikę dotyczącą raportu

i podziel się nią ze znajomymi!

Dla przedsiębiorców planujących inwestycje w innowacje są dwa wnioski – pozytywny i negatywny. Można się cieszyć, że do rozdysponowania zostanie więcej niż wynikałoby z czystej matematyki. Z drugiej jednak strony fakt niskiego wykorzystania alokowanych środków pokazuje, że nie są one łatwe do pozyskania.

Szymon Żółciński | Partner
Business & Innovation Consulting
Crido Taxand

Zapoznaj się z fragmentem raportu

Pełny raport możesz pobrać klikając tutaj!

Zastanawiasz się nad dofinansowaniem swojego projektu?

Zgłoś projekt
do bezpłatnej konsultacji

Czytaj bloga
#dotacjenainnowacje

Skontaktuj się z ekspertami

z zespołu Business & Innovation Consulting w Crido Taxand
Szymon Żółciński

Partner

Łukasz Kościjańczuk

Senior Manager

Katarzyna Kaim – Mierzwicka

Project Manager

Bogusława Mazurek

Director

Wspieramy firmy w procesie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć oraz ich finansowania włączając w to wsparcie w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na projekty B+R, inwestycyjne i prośrodowiskowe. Nasz ponad 40-osobowy zespół kompleksowo pomaga klientom w skutecznym prowadzeniu procesów biznesowych uwzględniając przy tym aspekty prawno-podatkowe, czy też związane z własnością intelektualną. Wśród kluczowych kompetencji naszego zespołu są m.in.: dotacje, ulgi i pomoc publiczna, innowacje i B+R, modelowanie finansowe i wyceny, doradztwo biznesowe oraz PPP.

Analiza zawiera ocenę przebiegu konkursów przeprowadzonych w latach 2015-2016 w ramach wybranych działań/poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) – głównego źródła finansowania projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych realizowanych przez przedsiębiorców w Polsce. Źródłem analizowanych informacji były dokumenty programowe POIR oraz dokumentacje poszczególnych naborów wniosków. Pod uwagę wzięte zostały takie dane, jak: liczba złożonych i dofinansowanych wniosków oraz rekomendowana kwota dofinansowania. Analizy przeprowadzone zostały w ujęciu ogólnym, a także w podziale na branże, których dotyczyły projekty ubiegające się o wsparcie (12 branż / obszarów tematycznych). W ramach opracowania skupiono się na tych działaniach i poddziałaniach POIR, w których wsparcie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców i w których to firmy są zazwyczaj inicjatorami projektów. Są to następujące działania/poddziałania:

1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. Szybka ścieżka)
1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
2 Programy sektorowe
1.4 Projekty aplikacyjne
1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
2.1 Badania na rynek
2.2 Kredyt na innowacje technologiczne